THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO NGÀNH CẤP TRÊN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH nCoV. SÁNG HÔM NAY NGÀY 10/02/2020 BGH TRƯỜNG MN CAM LÂM, HUYỆN CON CUÔNG; CHỈ ĐẠO 5/5 NHÓM LỚP VỆ SINH, LAU CHÙI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI LẦN 2, TIÊU ĐỘC KHỬ TRÙNG, TOÀN BỘ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI, NHÀ VỆ SINH, LỚP HỌC